Задача  Patrol

У місті Глупові міліцейські машини здійснюють патрулювання уздовж деякого маршруту, який має форму замкненої  ламаної (можливо, з самоперетинами та самонакладаннями). Усі патрульні машини рухаються без зупинок, з однаковими постійними швидкостями та в одному напрямку. Інтервали часу між проходженнями різних машин через одну й ту саму точку маршруту теж усі однакові. Водночас, виміряні по прямій відстані між деякими парами машин час від часу виявляються досить малими (але не настільки, щоб сталося зіткнення). Знайдіть, коли саме дві машини виявляються найближчими одна до одної.
Технічні умови.
Програма PATROL
має прочитати з клавіатури спочатку кількість патрульних машин M
(2<=M<=1000) потім їх швидкість V (1<=V<=20), потім кількість вершин N (3<=N<=1000) у ламаній, що задає маршрут, потім N пар цілих чисел, що не більші за модулем 106 — координати цих вершин.   У момент часу 0 одна з машин проїздить через першу вершину ламаної. Програма має вивести на екран момент часу, коли дві машини виявилися найближчими одна до одної (перший після моменту часу 0) та знайдену мінімальну відстань. Числа слід вивести на екран в один рядок, через пропуск, з точністю 3 знаки після коми, або в експоненційній формі, не округлюючи.

Приклад
Введення

4 5 8 0 0 0 6 2 6 4 4 6 6 8 6 8 0 4 1

Виведення
6.7053214991285295Е-0001     3.0000000000000000E+0000

© LIKT 1998-2018