Задача MiniLine

 Будинок  нової вулиці в місті Нью-Петрики  мав вигляд паралелепіпеда, одна з вершин якого співпадає з початком декартової системи координат і ребра якого паралельні осям координат. Мер міста  (як зрозуміло з попередньої задачі – естет), вирішив прикрасити вже розфарбований червоно-білий будинок  синьою  лінією, яку наказав провести по ребрах будинку між двома заданими ним точками. Лінію між  точками на ребрах будинку будівельники з метою економії бюджетних коштів на фарбу провели мінімально можливої довжини. Знайдіть довжину цієї лінії.

Технічні умови. Програма MiniLine читає з клавіатури 9 цілих чисел, розділених пропусками. Перші три числа – координати  вершини паралелепіпеда, протилежної до початку координат, далі – координати початку і кінця лінії. Всі числа не більші 10000. Програма виводить на екран єдине число – шукану величину.
Приклад
Введення  5 6 7 5 2 0 0 0 4
Виведення 11

© LIKT 1998-2018