Задача Segment

Дано  послідовність  цілих чисел, відмінних від 0.  Відрізок послідовності утворює такий її фрагмент, в якому наступне число більше за попереднє на 1. Знайти номери чисел, якими починається і закінчується  перший відрізок з максимальною сумою, а також цю суму.

Технічні умови. Програма Segment читає спочатку кількість елементів послідовності, а потім саму цю послідовність. Всі числа в одному рядку, їх розділено пропусками. Гарантовано, що послідовність не порожня, і всі розрахунки можна вести в межах типу longint. Програма виводить  на екран в один рядок 3 числа через пропуск - номери першого і останнього елемента шуканого відрізка і суму чисел відрізка. Відрізок може складатися з одного числа.

Приклади

Введення 3 3 -2 -1 

Виведення 1 1 3

Введення  4 1  2  -3  3

Виведення 1  2  3

© LIKT 1998-2018