Задача Snake

В декартовій  системі координат на площині позначено всі точки, обидві координати яких - цілі числа. Через точки проведено вертикальні та горизонтальні прямі. Змія, яка знаходиться в початку координат, може пересуватися вздовж цих прямих, причому при проходженні через точку змія завжди змінює напрям швидкості на перпендикулярний. Знайти мінімальну довжину шляху змії до вказаної точки.


Технічні умови. Програма Snake читає з клавіатури координати кінцевої точки маршруту (цілі числа, не більші 1000 за абсолютною величиною). Числа розділено пропуском. Програма виводить на екран  єдине число - шукану величину.

 Приклад
Введення
0 3
Виведення
5

© LIKT 1998-2018