Задача Navy

Військово-морський флот деякої держави складається з N кораблів, кожний з яких має свої технічні характеристики. Зокрема, максимальна швидкість, яку може розвивати i-ий корабель,дорівнює деякому додатному числу vi км/г. Розвідка доповіла про те, що сусідня держава планує напасти і знищити якісь кораблі. У зв'язку з цим головнокомандуючий військово-морських сил адмірал Грицько Отаманенко віддав наказ в найкоротший термін зібрати всі кораблі разом (в одній точці) і підготуватися до оборони. Визначіть найменший час, який буде потрібен для того, щоб виконати наказ адмірала, якщо спочатку кораблі знаходилися в точках з координатами ( xi , yi ). Поверхня в даній державі вважається плоскою, кораблі – матеріальними точками, які можуть миттєво змінювати величину швидкості і напрям руху.
Технічні умови. Програма Navy читає з клавіатури кількість кораблів N (2<=N<=100) , і потім для кожного корабля по 3 дійсних числа xi , yi , vi (що не перевищують по модулю 1000 і що мають не більше 2 знаків після коми). Програма виводить на екран мінімальний час для збору кораблів в одній точці з точністю до 0.001.
Приклади

Введення
3  0.0   0.0   1.0   2.0   0.0   2.0   1.0   2.0   3.0
Виведення
0.667
Введення
4  0.0  1.1  1.0  1.1  0.0  1.0  -1.1  0.0  1.0  0.0
 -1.1  1.0
Виведення

1.100

© LIKT 1998-2018