Задача Binfriend.  Для натурального числа N назвемо бінарним другом число вигляду 2t+1 (t - натуральне), що ділиться націло на N. Вам необхідно знайти найменше число з бінарних друзів чи констатувати відсутність таких для кожного з чисел заданого набору.

Технічні умови. Програма Binfriend читає з пристрою стандартного введення число M(1≤M≤100) - кількість чисел у наборі, і в тому ж  рядку рівно M натуральних чисел, кожне з яких не перевищує 1015. Програма виводить на пристрій стандартного виведення в одному рядку через пропуски  M чисел - мінімальне ціле невід’ємне t таке, що Ni ділить 2t +1 націло. Якщо такого немає, слід вивести -1.

 Приклад

Введення

3 1 4 11

Виведення

0 -1 5

Пояснення до прикладу:

Для 1, очевидно, мінімальним t буде 0. Оскільки жодне число вигляду 2t +1 за t>1 не може бути парним, то жодне не зможе i ділитися на 4. Для 11 за t = 5 маємо друга 25 +1 = 33. 

 

© LIKT 1998-2018