Задача Robotsway. На заводі використовують роботів для перенесення вантажів. Потреби виробництва такі, що робот, який доставляє вантажі в кілька місць призначення вздовж шляху довжиною n метрів налаштований на дві довжини ділянок неперервного руху: 1 м та k м. Шляхи, що складаються з ділянок однакової довжини, заборонені як недоцільні. Скільки варіантів проходження такого шляху є у робота? Варіанти розрізняються кількостями ділянок довжиною 1 м та k м і порядком слідування таких ділянок.

Технічні умови  Програма Robotsway читає з пристрою стандартного введення натуральні числа n, k  (3 ≤k≤7, (k+1)≤n≤55). Програма виводить до пристрою стандартного виведення шукану кількість шляхів.

Приклади

Введення Виведення
7 4 4
Введення Виведення
28  4 4542

КОМЕНТАР. У першому прикладі є чотири варіанти проходження шляху: 4+1+1+1, 1+4+1+1, 1+1+4+1 та 1+1+1+4.

© LIKT 1998-2018