Задача Pal2017.  Учасники літньої школи розклали в  ряд різнокольорові папірці. Всіх варіантів кольору папірців було 10,  кожному кольорові відповідає певна цифра від 0 до 9. Дозволяється розвертати будь-який підрядок  з непарної кількості папірців необмежену кількість разів. Знайдіть отримане після потрібної кількості перестановок мінімально можливе число-паліндром (тобто число, що має однакове значення при читанні цифр зліва направо і навпаки).

Технічні умови: Програма Pal2017 читає з клавіатури єдине натуральне  число,  не більше ніж 1010000,  можливо з незначущими нулями.  Програма виводить на екран мінімальне число-паліндром (можливо з незначущими нулями), яке можна отримати, або -1, якщо  число-паліндром отримати неможливо.

Приклади:

Введення   112
Виведення   –1

Введення 0201010
Виведення 0102010

© LIKT 1998-2018