Задача Br2k17. Розглянемо правильні послідовності дужок, що складаються з трьох видів дужок: круглих (), квадратних [] і кутових <>. Назвемо послідовність якісною, якщо між будь-якою парою відповідних одна одній (відкритій і закритій) круглих дужок не  зустрічається квадратних дужок. Напишіть програму, яка за даним N обчислює число якісних послідовностей довжини 2N (тобто  з N пар дужок).

Технічні умови. Програма Br2k17 читає з пристрою стандартного введення  одне ціле число N (0≤N≤100). Програма  виводить на екран кількість якісних послідовностей.

Приклади:

Введення: 1
Виведення: 3

Введення: 2
Виведення: 17

© LIKT 1998-2018