Задача Like3

Назвемо натуральне число триподібним (тобто, подібним числу 3), якщо його запис містить лише ті цифри, котрі можна подати у вигляді степеня (з цілим показником) числа 3. Знайдіть кількість триподібних чисел, що належать проміжку [A; B].

Технічні умови: Програма Like3 повинна прочитати з пристрою стандартного введення (клавіатури) числа A і B , записані в один рядок через пропуск (1<= A <= B <=1039 ).
Програма повинна вивести на пристрій стандартного виведення (екран) єдине число – шукану кількість триподібних  чисел.

Приклади:
Введення:   1  10
Виведення: 3
Введення 11 94
Виведення 8

© LIKT 1998-2018