Задача Rec5
Два прямокутники задано цілочисельними координатами пари діагональних вершин в прямокутній системі координат, причому їх сторони гарантовано паралельні осям. Знайти площу спільної частини прямокутників.
Технічні умови.
Програма  Rec5 зчитує з клавіатури (пристрою стандартного введення) 4 пари цілих чисел (кожне по модулю не перевищує 106). Програма виводить на екран (пристрій стандартного виведення) єдине число – шукану величину.

Приклад.
Введення
4 7 8 -3 2 4 9 1
Виведення
12

© LIKT 1998-2018