Задача Sequence
Знайдіть послідовність, що містить N послідовних натуральних чисел (N=2k+1), таких, що сума квадратів перших k+1 чисел дорівнює сумі квадратів останніх k чисел. Наприклад, для N=5 шуканою послідовністю буде така послідовність: 10, 11, 12, 13, 14, оскільки 102 + 112 + 122 = 132 + 142. Послідовність вважати знайденою, якщо знайдено її перший член.
Технічні умови:Програма Sequence повинна прочитати з клавіатури число N (3≤N<1000). Програма  повинна вивести на екран лише перший член знайденої послідовності або  “–1”, якщо такої послідовності не існує. Якщо задача має кілька розв’язків, необхідно виводити мінімально можливий.
Приклад:
Введення:   5
Виведення: 10
 

© LIKT 1998-2018