Задача Sorting
 
N
карток пронумеровані від 1 до N (1≤N≤32767).  Картки тасуються і викладаються на стіл зліва направо в один ряд. За один хід  дозволяється поміняти місцями будь-які дві картки. Знайдіть найменшу кількість ходів, необхідних для впорядкування карток за зростанням їх номерів.
 
Технічні умови:Програма Sorting повинна прочитати з клавіатури записані в один рядок через пропуск спочатку число N, далі, N попарно різних натуральних чисел, що не перевищують N – номери карток в порядку їх викладання на стіл. Програма Sorting повинна вивести на екран єдине число – шукану кількість ходів.
 
Приклад:
 Введення:   5  2  5  1  3  4
 Виведення: 4
 

© LIKT 1998-2018