Задача PERFECTUM

Прототип нового мобільного телефону під кодовою назвою "PERFECTUM MOBILE" має скінчене число станів N (1<= N <=200) ( наприклад, написання sms, прослуховування музики). При натисканні однієї й тієї ж кнопки телефон робить різні дії, залежно від поточного стану. Для кожного стану відомо, у які стани перейде телефон при натисканні на одну з M кнопок (1<=M<=50). Іноді кнопки можуть  "залипати" . Потрібно з'ясувати,  наскільки небезпечним може виявитися "залипання" однієї із кнопок. Був створений список небезпечних послідовностей станів телефону (наприклад, "Архів sms"->"Oпції"->"Видалити всі"),що  містить L послідовностей (0<=L<=10). Необхідно з'ясувати, чи можливо виникнення якої-небудь із зазначених послідовностей при "залипанні" однієї із кнопок. "Залипнути" може будь-яка кнопка, у будь-якому стані, досяжному зі стану із номером 1.

Teхнічні умови   Програма зчитує з клавіатури вхідні величини в такій послідовності: три числа N,M,L.далі йде  N груп, кожна містить M чисел від 1 до N. j-е число в і-ій групі означає, що із стану з номером i при натисканні на кнопку j телефон перейде в стан з вказаним номером. Далі слідує ще L груп.  Перше число A (1<= A<=1000) у групі - кількість станів у небезпечній послідовності, а далі слідує А номерів станів. Всі числа розділені пропусками. Програма виводить на екран один рядок, який містить кількість станів, що можуть дати помилку при "залипанні" будь-якої кнопки в них, а далі,  в порядку зростання, номери цих станів. Всі числа розділено пропусками

Приклади

Введення Виведення
5  3  1  2  3  2  3  2  1  2   4   5  1  4  3 1  5  5  1  5 3 3 4 5

 

Введення Виведення
2  2  1  2  1  2  1  3  1  2  1 0

© LIKT 1998-2018