Задача Number

Дано натуральне число N. Знайти таке найменше натуральне К, що K! закінчується рівно на N нулів. Якщо такого К не існує, зясуйте, яке мінімальне натуральне число треба додати до N (або відняти від N), щоб відповідь існувала.

Технічні умови. Програма читає з клавіатури число N. Програма виводить на екран одне число шукану величину.

Приклади.

Введення> 1
Виведення> 5

Введення> 11
Виведення> 1

© LIKT 1998-2018