Задача Casino

Команда телевізійних гравців в "Що? Де? Коли?" сіла за стіл для гри. Питання розкладені кожне в свій сектор, всі сектори заповнено. Сектори мають довільні номери. Якщо номери однакові, то кольори секторів різні. Стрілку дзиги, яка на початку вказувала на сектор з якимось номером, розкрутили. Капітан команди запам'ятав не лише номер цього сектора, але й всю послідовність номерів секторів, що їх пробігала стрілка в процесі свого обертання. Найцікавіше було те, що дзига зробила цілу кількість обертів і зупинилась напроти того сектору, напроти якого стояла перед початком.
Яку мінімальну кількість питань запропоновано для гри?

Технічні умови. Програма читає з клавіатури число N (2<=N<=30000) - кількість номерів,що їх запам'ятав капітан, а далі - N натуральних чисел, не більших 32000 - номери секторів, на які вказувала стрілка під час обертання. Перше число завжди співпадає з останнім. Всі числа розділено пропусками. Ви виводите на екран єдине число - мінімально можливу кількість конвертів з питаннями для гри.

Приклади.

Введення> 13 5 3 1 3 5 2 5 3 1 3 5 2 5
Виведення> 6

Введення> 4 1 1 1 1
Виведення> 1

Введення> 4 1 2 3 1
Виведення> 3

© LIKT 1998-2018