Задача Speed

Ракета стартує з початковою швидкістю V (м/с) та рухається прямолінійно з постійним прискоренням A (м/c*c). Який за рахунком метр шляху буде пройдено першим за час, менший від заданого T (c) ?

Технічні умови: Ви вводите з клавіатури три дiйсних числа A, V, T через пропуск. Ви виводите на екран одне натуральное число - шукану величину.

0<=V<1000
0.001<A<1000
0.001<T<1000

Приклади.

Введення> 1 0 1
Виведення> 2

Введення> 0.3 3.5 0.008
Виведення> 26022

© LIKT 1998-2018