Задача Combination

Дана послідовність, що складається з N натуральних чисел. Написати програму, що визначає, чи є ця послідовність перестановкою перших N натуральних чисел.

Технічні умови. N - не більше 10000, а кожне з чисел менше 2000000.

Введення-виведення. Ви вводите з клавіатури число N, а потім - N натуральних чисел через пропуск. Ви виводите на екран 0, якщо послідовність виявиться перестановкою, а якщо ні - мінімальне число, що не входить в цю послідовність.

Приклади.

Введення> 3 2 1 3
Виведення>0

Введення> 3 1 4 2
Виведення>3

© LIKT 1998-2018