Задача Hors2


На шахівниці MxN стоїть біли
й кінь і дві чорні фігури. На одній клітинці не може знаходитись більше однієї фігури. Яку мінімальну кількість ходів повинен зробити кінь, щоб потрапити в цільову клітинку? Кінь не може ставати під бій чорних фігур, але може збивати їх у процесі чергового ходу. Чорні фігури нерухомі.
Технічні умови: Програма читає з клавіатури розміри шахівниці M, N (3<=M, N<=1000), тоді дві трійки чисел - код чорної  фігури (1 - король,  2 -  ферзь,  3 - тура,  4 - кінь, 5 - слон) та її координати, потім дві пари чисел - початкова та кінцева позиція коня. Ви виводите на екран шукану мінімальну кількість ходів. Якщо провести коня не можна, то вивести -1.
Приклад:
Введення
7  9  5  2  4  2  5  6  6  2  2  9
Виведення
5

 

 
 

Задача Hors2


На шахматной доске MxN стоит белый конь и две черные фигуры. На одной клетке не может находиться более одной фигуры. Какое минимальное количество ходов должен сделать конь для достижения целевой клетки? Конь не может становиться под бой черных фигур, но может сбивать их в процессе очередного хода.  Черные фигуры неподвижны.

Технические условия: Программа читает с клавиатуры размеры шахматной доски M, N  (3<=M,N<=1000), затем две тройки чисел - код черной фигуры  (1 - король, 2 - ферзь, 3 - ладья, 4 - конь, 5 - слон) и ее координаты, затем две пары чисел  - начальное и конечное  положение коня. Вы выводите на экран искомое минимальное количество ходов. Если провести коня невозможно, вывести -1.
Пример:
Ввод
7  9  5  2  4  2  5  6  6  2  2  9
Вывод
5

 © LIKT 1998-2018