Задача Dictionary

 У тарабарській мові N символів - перші N латинських  букв. Тарабарські слова містять всі літери, причому кожна буква зустрічається в слові один раз. Головний тарабарський філолог склав словник, у якому всі можливі слова містяться в алфавітному порядку. Допоможіть йому знайти слово за його номером. 

Технічні умови: Ви вводите з клавіатури кількість букв N (2<=N<=12) і номер слова k (1<=k<=N!). Ви виводите на екран тарабарське слово. 
Приклад: 
Введення 4 5 
Виведення adbc


Задача Dictionary


В тарабарском языке N символов - первые N латинских букв. Тарабарские  слова содержат все буквы, причем каждая буква встречается в слове один  раз. Главный тарабарский филолог составил словарь, включив в него все возможные слова в алфавитном порядке. Помогите ему найти слово по номеру.
Технические условия: Вы вводите с клавиатуры количество букв N (2<=N<=12) и номер слова k (1<=k<=N!). Вы выводите на экран тарабарское слово.
Пример:
Ввод    4 5 
Вывод   adbc

© LIKT 1998-2018