Задача NewArea

Задача Ferry

Учасників полярної експедиції,які зимували на крижині, спіткало велике нещастя: крижина розкололася, і всі вони опинилися на маленькому її уламку. Потрібно було якнайшвидше переправитися через широку тріщину. У їх розпорядженні є двомісний надувний човен. Відомий час, за який він може переправитися на цьому човні через тріщину. Якщо ж у човні 
перебувають 2 полярники, час переправи дорівнює часу менш розторопного з них. За який мінімальний час всі полярники можуть переправитися на велику крижину? 
Технічні умови: Програма зчитує з клавіатури натуральне  число N (3<=N<=10000) – кількість полярників, а далі N натуральних чисел не більших 10000 – час переправи кожного полярника. Всі числа вводяться одним рядком через пропуск.  Програма виводить на екран одне число – шукану величину.
Приклад
Введення 4 1 6 7 8
Виведення 23


Задача Ferry

Участников полярной экспедиции, зимующих на льдине, постигло большое несчастье: льдина раскололась, и все они оказались на маленьком ее  обломке. Нужно как можно быстрее переправиться через широкую трещину. В их распоряжении есть двуместная надувная лодка.Для каждого полярника известно время, необходимое ему для переправы на этой лодке через  трещину. Если же в лодке находятся 2 полярника, время переправы равно
времени менее расторопного из них. За какое минимальное время все полярники могут переправиться на большую льдину?
Технические условия: Программа считывает с клавиатуры натуральное число N (3<=N<=10000) – количество полярников, а далее N натуральных чисел не больших 10000 – времена переправы каждого полярника. Все числа вводятся одной строкой через пробел. Программа выводит на экран единственное число – искомую величину.
Пример:
Ввод 4 1 6 7 8
Вывод 23

© LIKT 1998-2018