Задача Failure 

Дві залізниці перетинаються під прямим кутом. Початок координат розташовано в точці їх перетину, а координатні осі співпадають з рейками. Для запобігання аварій на перехресті чергує диспетчер, але як часто буває, він заснув на робочому місці. У той час два поїзди мчали назустріч один одному по різних коліях. Відомі швидкості поїздів, їх довжини та початкові координати "голів" поїздів, при цьому початкові координати додатні.
Визначте, чи трапиться катастрофа. 

Технічні умови: Програма читає з клавіатури кількість контрольних прикладів Т (не більше 10). Далі - Т груп по 8 дійсних чисел: V1 - швидкість першого поїзда, V2- швидкість другого поїзда, L1 - довжина першого поїзда, L2 - довжина другого поїзда, X1, Y1 - координати "голови" першого поїзда, X2, Y2 - координати "голови" другого поїзда. Усі числа не перевищують 5000, вводяться в один рядок через пропуск. Програма виводить на екран для кожного тесту 1, якщо трапилась трагедія, і   0, якщо все минулось добре. Усі числа виводяться в один рядок без пропусків між ними, а також на початку та в кінці рядка. Якщо "голова" одного поїзда чиркне "хвіст" іншого, то вважати, що всі відбулись легким переляком, а тому вивести 0

Приклад

Введення 

2 100.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 100.0 20.0 20.0 5.0 5.0 0.0 3.0 4.0 0.0

 Виведення
01 


Задача Failure
 

Две железнодорожные ветки пересекаются под прямым углом. Начало координат расположено в точке их пересечения, а оси совпадают с рельсами.  Во избежание аварий на перекрестке дежурит диспетчер, но как часто бывает, он заснул на рабочем месте. Тем временем два поезда мчались в сторону перекрестка по разным веткам. Известны скорости поездов, их длины и начальные координаты «голов» поездов ,при этом начальные координаты положительные. Определите, произойдет ли катастрофа.
Технические условия:
Программа читает с клавиатуры количество контрольных примеров Т (не более 10). Далее - Т групп по 8 действительных чисел: V1 – скорость первого поезда, V2 – скорость второго поезда, L1 – длина первого поезда, L2 – длина второго поезда, X1, Y1 – координаты «головы» первого поезда, X2, Y2 – координаты  "головы" второго. Все числа не превышают 5000, вводятся в одной строке через пробелы. Программа выводит на экран для каждого теста 1, если произошла трагедия, 0, если все обошлось хорошо. Все числа выводятся в одну строку без пробелов между ними, а также в начале и конце строки. Если «голова» одного поезда чиркает «хвост» другого, то считать, что все отделались легким испугом, а потому вывести 0. 

Пример:
Ввод
2 100.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 100.0 20.0 20.0 5.0 5.0 0.0 3.0 4.0 0.0
Вывод
01 

© LIKT 1998-2018