Задача 7. Bus.   Як відомо, в автобусах пасажирам видають квитки з унікальним номером. Щасливим будемо називати такі квитки, в яких сума цифр, що стоять на парних позиціях у номері, рівна сумі цифр, що стоять на непарних позиціях. Відомо також, що квитки видаються підряд в порядку зростання номерів. Василю видали квиток. Глянувши на його номер, він вирішив вирахувати  мінімальний номер щасливого квитка, номер якого більший за номер його квитка. Допоможіть Василеві.

Технічні умови. Програма читає з клавіатури єдине число - номер квитка Василя, який містить не більше за 100 десяткових цифр. Програма виводить на екран мінімальний номер щасливого квитка, більший за номер квитка Василя.

  Приклади

        Введення                Виведення

        123123                     123134

        Введення               Виведення

        99                              110   

© LIKT 1998-2018