Задача 4. Figure2021   Є дев'ять цифр 1, 2, З, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Вилучаємо одну цифру, а решту розташовуємо у декілька стовпців (від 1 до 8). Далі підсумовуємо усі цифри по кожному стовпцю і отримані суми виписуємо одну за другою, в результаті отримаємо якесь число К. Необхідно, знаючи K, визначити цифру, яку було вилучено. Наприклад, вилучили цифру 4, а інші цифри розташували довільно у три стовпці:

Число K дорівнює: 71816

Технічні умови  Програма Figure2021 читає з пристрою стандартного введення одне число K. Програма виводить на екран шукану цифру.

Приклад

Введення  1017654

Виведення  3

© LIKT 1998-2018