Задача 5. Ladder. Вздовж вузької вулиці збудовані будинки. Драбина довжиною x футів розташована в осн          ові будинку з правого боку і спирається на будинок, який знаходиться на лівій стороні. Драбина довжиною y футів розташована в основі будинку з лівого боку і спирається на будинок з правого боку. Точка перетину драбин знаходиться на відстані c футів від землі. Знайти ширину вулиці.

Технічні умови. Програма Ladder читає з пристрою стандартного введення  три додатні дійсні числа x, y та c (1≤x,y,c≤1000). Програма виводить на екран одне дійсне число з трьома десятковими знаками - ширину вулиці. Гарантується, що розв'язок існує.

Приклади

Введення  30.0 40.0 10.0

Виведення 26.033

Введення  10.0 10.0 3.0

Виведення 8.000

© LIKT 1998-2018