Задача Divthree. Дано одне натуральне число. Довжина числа може досягати 100 цифр.  Потрібно замінити в ньому одну цифру таким чином, щоб нове число ділилось на 3 і було максимально можливим. Замінити потрібно і в тому випадку, якщо початкове число ділиться на 3.

Технічні умови. Програма Divthree читає з пристрою стандартного введення     одне натуральне число. Програма виводить на пристрій стандартного виведення  натуральне число, що задовольняє умовам:

  1. Число повинно відрізнятись від веденого рівно однією цифрою.
  2. Число повинно ділитись на 3.
  3. Число повинно бути максимально можливим з усіх таких чисел.

Введення  

  Виведення

123

723

© LIKT 1998-2018