Задача Mincubes.  Допоможіть Великому Математику написати програму, яка перевіряла би, чи можливо представити дане натуральне число у вигляді суми не більше ніж восьми кубів натуральних чисел, і якщо це можливо, то знаходила би будь-яке таке представлення.

Технічні умови. Програма  Mincubes  читає з пристрою стандартного введення  єдине число N≤2000000000  Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдиний рядок, який  повинен містити не більше восьми натуральних чисел, куби яких дають у сумі N. Якщо шуканого представлення не існує, вихідний рядок повинен містити -1.

Приклади

Введення

Виведення

17

2 2 1

239

-1

© LIKT 1998-2018