Задача Virus2016.

Є великий квадрат з довжиною сторони 2n+1, розбитий на клітини 1х1. У початковий момент часу (t = 0) в центрі квадрата (клітинка з координатами (0, 0)) оселився шкідливий вірус. Через секунду він, розпадаючись, заражає чотири сусідніх клітини з координатами (-1, -1), (-1, 1), (1, -1), (1, 1). Ще через секунду все чотири розпадаються так само, як і перший, заражаючи сусідів, але якщо в одній клітці може з'явитися не один, а кілька вірусів, то вони взаємно знищуються. Далі зазначені дії повторюються. Процес розмноження вірусу припиняється, якщо віруси з'явилися в клітинах, які прилягають до сторін квадрата. Визначити, скільки клітин з вірусом буде у великому квадраті в цей момент.

Технічні умови. Програма Virus2016 читає з пристрою стандартного введення ціле число  n (0<n<200). Програма виводить на пристрій стандартного виведення шукану кількість заражених клітин.

Приклад  (див. рисунок)

Введення Виведення
3 16

 

© LIKT 1998-2018