Задача SSEQ. Нехай задано масив з цілих чисел a розміру n. Вам необхідно знайти довжину найбільшої неспадної послідовності що може містити лише числа t - 1, t, t + 1 для деякого наперед заданого t.

Технічні умови. Програма SSEQ читає з пристрою стандартного введення 2 числа - n, t (1<=n<=106, -109<=t<=109)

 Другий рядок містить n чисел - елементи масиву a (-109<=ai<=109). Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине число - відповідь на питання задачі.

Приклади

Введення

 10  0
-1 1 -1 1 –1 1 0 -1 1 1

Виведення

6

Введення

10 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 -1

Виведення

5

Введення

10  4
3 4 4 4 4 4 3 4 5 3

Виведення

8

© LIKT 1998-2018