Задача Sum2016. Дано натуральне число n. Знайдіть мінімальне натуральне число, яке рівно в n разів більше суми своїх цифр.

Технічні умови. Програма читає з пристрою стандартного введення натуральне число n (n<=100000) і виводить на пристрій стандартного виведення мінімальне натуральне число k таке, що k=n*S(k), де S(k) – сума цифр числа k. Якщо жодного k, що задовольняє умові, не існує, виведіть 0.

Приклад

Введення  4

Виведення  12

© LIKT 1998-2018