Задача Disted. Є n користувачів системи електронного навчання disted.edu.vn.ua  в Інтернеті. Кожен користувач зареєстрований в 2-х навчальних курсах і має два    цілі додатні числа-ідентифікатори – L[i] і R[i]. Користувачі швидко розібралися в можливостях системи і почали обмінюватися між собою приватними повідомленнями  Вважатимемо, що  i-й користувач    надсилає листи j-му, якщо виконується одна з двох умов:

1)     i<j, а також j-i≤R[i]

2)     i>j, а також i-j≤L[i]

Ваша задача – для кожного користувача порахувати кількість тих користувачів,  від яких він отримує листи.

Технічні умови. Програма Disted читає з клавіатури натуральне число – кількість користувачів системиn(1≤n<=100000).

Наступний рядок містить n цілих чисел L[i], розділених пропусками (1≤L[i]≤100000).

Наступний рядок містить n цілих чисел R[i], розділених пропусками (1≤R[i]≤100000). 

Програма  виводить  на екран n чисел через пропуск - відповідь на задачу.

 

Приклад

Введення

4

1 2 1 2

1 2 3 4

Виведення

1 3 2 2

© LIKT 1998-2018