Задача Point.

Дано N різних точок на площині: A1 (x1, y1)A2 (x2, y2), ... (Хп,Yп). Для кожної париточок Ai і Aj (I <J). Порахуємо кількість точок Ак таких, що К ≠ I, K ≠ J і Ак лежитьна прямій, що проходить через точки Ai і Aj і складемо всі ці кількості. Що вийде врезультаті?.
Технічні умови. Програма 
 Point читає ціле  число N (1 ≤ N ≤ 1000),а далі в наступних N рядках  по два цілих числа - на I-му рядку координати точки Ai (Xi, Yi).Координати точок - цілі числа в межах від -106 до 106. Всі числа у рядках розділені пропусками. Програма виводить одне ціле число - відповідь до задачі.
Приклади

Введення  Виведення
4                    0
0 0
1 0
0 1
1 1
Введення     Виведення
5                    6
0 0
2 0
0 2
2 2
1 1


Пояснення
На прямих, що проходять через пари точок (0, 0) – (2, 0), (0, 0) – (0, 2), (2, 0) – (2, 2), (0, 2) – (2, 2) не лежить жодна  точка, крім цих..
На прямых, що  проходять через пари точок (0, 0) – (2, 2), (0, 0) – (1, 1), (2, 0) – (0, 2), (2, 0) – (1, 1) ,(0, 2) – (1, 1), (2, 2) – (1, 1) лежить по одній точці.

-------------------------------------------------------

© LIKT 1998-2018