Задача Digits2

Є натуральне  число L. Над цим числом означено операції:«ПОПОЛАМ» (розділити число на 2,  та «-05» (відняти 0,5). Операції виконуються одна за одною у довільному порядку, але з однією умовою; якщо перед операцією число було не цілим, то наступною може бути лише операція «-05». Після виконання К операцій число може мати різне значення Lі. Скільки можливих значень матиме числоLі ?

Технічні умови.

Програма Digits2читає з клавіатури два числа L – початкове значення числа, і К – кількість операцій (1 <= L,K <=· 1000). Програма виводить на екран  кількість значень, що їх може мати  Lі 

Приклад          

Введення                             Виведення

 6  1                                              2

 

© LIKT 1998-2018