Задача M3Z12

Дано дійсне число. Визначити його порядок.
Коментар. Будь-яке додатне дійсне число можна представити у вигляді x*10k, де 1<=x<10. Необхідно знайти k.

Технічні умови

 Програма вводить з клавіатури дійсне число P (10-20<=P<=1020) і виводить на екран порядок цього числа.

Приклади

Введення

3.14

Виведення

1

Введення

3.14E12

Виведення

12

Введення

12345

Виведення

4

 

 

 

© LIKT 1998-2018