Задача M3Z11

Дано дійсне число. Не користуючись стандартними функціями trunc i round, визначити: цілу частину числа;його округлення до найближчого цілого значення.

Технічні умови

Програма зчитує з клавіатури числo дійсне число N (0<=N<=1000000) та виводить на екран через пропуск два числа - його цілу частину та округлення до найближчого цілого.

Приклади
Введення         Виведення
4.281                   4   4
Введення         Виведення 
73.61                   73   74

© LIKT 1998-2018