Задача M3Z8

Знайти всі пари дружніх чисел на діапазоні N..M. Дружніми називатимемо прості числа, різниця між якими дорівнює 2.

Технічні умови Програма зчитує з клавіатури через пропуск два натуральних числа N, M (4<=N,M<=10000, N<M) і виводить на екран у порядку зростання всі знайдені пари.

Приклади

Введення

4 10

Виведення

5 7

Введення

10 40

Виведення

11 13 17 19 29 31

© LIKT 1998-2018