Задача V3Z5

Знайти значення функції Y=3x2+4x-6 на проміжку від N до M з інтервалом 1.

Технічні умови

Програма зчитує з клавіатури через пропуск два цілих числа N і M (-32000<=N, M<=32000, N<M) та виводить на екран через пропуск (N-M+1) чисeл - відповідi.
 
Приклад

Введення     Виведення
3  6                 33   58  81 126
 

© LIKT 1998-2018