Задача Chord.   Є коло  радіуса R  з координатами центра x,y. Пряма, паралельна одній з координатних осей, задана  координатами двох своїх точок. Якої довжини відрізок прямої лежить всередині кола?

Технічні умови. Програма Chord читає в одному рядку через пропуск  цілі  числа - радіус кола,  координати x y центра та  координати x1 y1 та x y2  точок  прямої. Всі числа цілі і не перевищують за абсолютною величиною 1000000000. Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине дійсне число – шукану довжину відрізка. Якщо коло і пряма не перетинаються, вивести 0. Число можете не округлювати.

 

Приклад

Введення                                                          Виведення

5  0 0  4 1 4 2                                                  6.00

 

© LIKT 1998-2018