Задача Ticket2018.   Автобусні квитки в рулоні пронумеровані з  1  до 999999.  Складіть програму,  що визначить кількість щасливих   квитків   в    деякому   діапазоні,  знаючи номери першого та останнього квитків  діапазону. Щасливими називають ті квитки,  в яких сума перших трьох цифр номера   дорівнює сумі трьох останніх цифр.

Технічні умови. Програма Ticket2018 читає з пристрою стандартного введення  два натуральних числа– номер першого квитка діапазону та номер  останнього квитка  діапазону. Програма виводить на екран шукану величину.

Приклад

Введення 3 10000

Виведення 219

© LIKT 1998-2018