Задача   Cars. Двi прямi дороги перетинаються.  Кожна  з дорiг  є координатною вiссю, з початком координат у точці їх перетину. Два авто  рухаються по дорогах з швидкостями  V1 та V2 (м/с). Кут  мiж напрямками  руху  А градусiв. Якщо швидкiсть  -  число  додатне,  то  її  напрямок  спiвпадає  з  напрямком вiдповiдної вiсi, якщо  вiд'ємне, то авто  їде  в протилежному напрямку. В початковий  момент часу авто мали  координати  S1 та  S2 (м).  На якiй мiнiмальнiй  вiдстанi  один  вiд  другого  можуть опинитися авто пiд час свого руху? Всi  величини  дійсні і не перевищують 1038 за абсолютною величиною.

Технiчнi умови: Програма Cars читає з пристрою стандартного введення числа A, V1, V2, S1, S2  через пропуск і виводить на пристрій стандартного виведення єдине шукане число.

Приклад:  

Введення                            Виведення

90.0 -1.0 -2.0 3.0 4.0          8.9442719100Е-01

© LIKT 1998-2018