Задача Barrier2018. З точки А в точку В рухається людина. Є n прямолінійних парканів, які ніде не мають спільних точок і через які людина не може перелізти. Знайти довжину найкоротшого шляху людини з А в В.

Технічні умови. Програма  Barrier2018 читає з пристрою стандартного введення через пропуски  координати точки А,  координати точки В,  кількість парканів (не більше 20), далі - n груп по 4 числа – координати кінців чергового паркану. Всі координати – цілі числа, не більші за абсолютною величиною 10000. Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине дійсне число – довжину шуканого шляху. Відповідь можете не заокруглювати.

Приклад

Введення                                                               Виведення

1  0  12  0 2 4 1 4 –1 5 –1 5 1                                 1.1233345472033855E+001

© LIKT 1998-2018