Задача Lettline. До порожнього рядка додаємо першу літеру латинського алфавіту. Потім рядок «подвоюємо» та додаємо наступну літеру алфавіту, одержавши рядок ‘aab’. Далі повторюємо ці дії – до появи у рядку заданої літери Finish. Зокрема, якщо Finish=’c’, буде рядок ‘aabaabc’. Яка літера буде розташована на позиції номер N (відрахунок позицій – зліва направо, від початку рядка, номер першого в рядку символу 1)?

Технічні умови. Програма Lettline читає з пристрою стандартного введення інформації N, а у новому рядку  – останню додану літеруFinish. Усі літери – рядкові. Програма виводить літеру, яка знаходиться на позиції номер N. Якщо такої позиції у послідовності немає, програма виводить 0.

Приклади

Введення
27

 d

Виведення
0

Введення
3

e

Виведення
b

© LIKT 1998-2018