Задача  Robot. Робот знаходиться на площині, розбитій на одиничні квадрати  Робот може рухатись в чотирьох напрямках на сусідній квадрат  (R- вправо, L- вліво,  U-вгору,  D- вниз  Задана послідовність ходів робота.  Визначити кількість клітинок на яких робот побував більше одного разу.
Технічні умови. Програма Robot читає з пристрою стандартного введення стрічку символів – послідовність ходів, довжиною не більше 1000. Програма виводить  на пристрій стандартного виведення єдине число – шукану величину.

Приклад
Введення  RLLRR
Виведення 2

© LIKT 1998-2018