Задача Diode. Проблема енергозбереження є дуже актуальною. І в цьому сенсі перспективними видаються світлодіодні світильники. Хай ми маємо світильник у вигляді прямокутної матриці N x M. У кожній комірці знаходиться світлодіод, який може світитися або ні. Генеральний Конструктор (ГК) може обрати якусь комірку і зробити перемикання - поміняти стан усіх світлодіодів у її рядку та її стовпці на протилежний. Наприклад, якщо ГК обрав комірку (2,2), то світильник, що мав вигляд (див. рис.1) потім матиме вигляд (див рис.2)

 

     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

Рис.1 Рис.2

 

Таким чином, за 1 перемикання змінять свій стан на протилежний N+M-1 світлодіод. Виконуючи таку операцію певну кількість раз, ГК хоче досягнути стану, аби всі світлодіоди світилися. Цікаво, що в нього вийде.

Технічні умови. Програма Diode читає з пристрою стандартного введення кількість тестів Т (від 2 до 10), а даліТ груп рядків: у першому рядку кожної групи 2 числа N і M (2<=N,M<=1000), а далі N по M чисел 0 чи 1 через пропуск у кожному - 0, якщо відповідний світлодіод світиться, і 1 – якщо ні. Програма виводить одним рядком без пропусків послідовність з Т цифр 2 та 3. (2 – якщо відповідний світильник вдалося ввімкнути повністю, 3- якщо ні).

Приклад

Введення

Виведення

2

3 2

1 1

0 0

1 0

2 2

0 1

1 0

32

 

© LIKT 1998-2018