Задача Diode2. Проблема енергозбереження є дуже актуальною. І в цьому сенсі перспективними видаються світлодіодні світильники. Хай ми маємо світильник у вигляді прямокутної матриці NxM. У кожній комірці знаходиться світлодіод, який може світитися або ні. Генеральний Конструктор (ГК) може обрати якусь комірку і зробити перемикання - поміняти стан усіх світлодіодів у її рядку та її стовпці на протилежний. Таким чином, за одне перемикання змінять свій стан на протилежний N+M-1 світлодіод. Виконуючи таку операцію певну кількість разів, ГК хоче досягнути стану, аби всі світлодіоди світилися.

Технічні умови. Програма Diode2 читає з пристрою стандартного введення у першому рядку 2 числа N і M (2<=N,M<=1000), а далі Nрядків по М чисел у кожному - 0 чи 1 через пропуск: 0, якщо відповідний світлодіод світиться, і 1 – якщо ні. Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине число – мінімальну кількість перемикань. Гарантується, що N і M – парні числа.

Приклади

Введення Виведення

2 2
1 0

1 0

2

4 4
0 0 1 0

0 1 0 1
1 1 1 0
0 0 1 0

9

 

 

© LIKT 1998-2018