Задача MaxDivs3. Напишіть програму, яка шукатиме максимальну кількість дільників серед усіх чисел вигляду N3N для всіх N з проміжку ANB.

Технічні умови. Програма MaxDivs3 читає зклавіатури два числа A, B (2AB≤2097151=221–1). Програма виводить на екран єдине число - знайдену максимальну кількість дільників.

Приклад

Введення

7 10

Виведення

30

Пояснення. 73–7=336 має 20 дільників, 83–8=504 має 24 дільники, 93–9=720 має 30 дільників, 103–10=990 має 24 дільники, а max(20,24,30,24)=30.

 

© LIKT 1998-2018