Задача TETRIS365

Є набір пластинок 5-ти типів, кожна з яких складається з 4-х однакових квадратиків (див. малюнок). Фігурки можна повертати, перевертати, але не можна ламати. Дано однакову кількість пластинок кожного з типів.  Скільки різних за розмірами прямокутників можна скласти із усіх наявних пластинок (прямокутники m*n та  n*m вважаються однаковими)? Для кожного з прямокутників потрібно використовувати всі наявні плитки. Зрозуміло, що кожна клітинка прямокутника повинна бути покрита рівно одним квадратиком.

 

 

 

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

 

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні  умови. Програма TETRIS365 читає з клавіатури натуральне число N (1<=N<=1012) - кількість наявних пластинок  кожного типу і  виводить  на екран кількість прямокутників, які можливо скласти з даних пластинок.

 

Приклад

Ввведення

2

Виведення

2

 

Коментар. З набору, що складається з 10 фігурок по 2 кожного типу, можна скласти  прямокутники 4*10 та 5*8.

 

© LIKT 1998-2018