Задача Strip На довгій смужці записується велике число, після чого смужка розрізається на кілька частин таким чином, що на кожній частині буде одна або кілька цифр.  Відомо, що до розрізання на смужці було записано максимальне число. Напишіть програму, яка відновить це число. 

Технічні умови
Програма Strip читає з пристрою стандартного введення N (1≤N100) – кількість частин, на які була розрізана смужка. Кожен з наступних N рядків містить частину стрічки - одне число від 1 до 100 цифр. Гарантується, що хоча б на одній із частин перша цифра відмінна від нуля.  Програма виводить на екран одне число – максимальне число до розрізання.

Приклад
Введення
3
4
01

2
Виведення
4201

© LIKT 1998-2018