Задача Sweets. Сергій дуже любить цукерки, а тому ніколи не допустить їх псування. Він купив 02 різних за смаком цукерок, які планує з’їсти за 03день. Сергій розклав всі цукерки в ряд та послідовно пронумерував їх від 1 до N. Першого дня хлопець з’їсть менш смачну з цукерок з номерами 1 та 2, далі - менш смачну із пари з номерами 3 та 4 і т.д., менш смачні (N-1)-ої та N-ої пар , більш смачна цукерка з кожної пари залишиться лежати на столі. Другого дня Сергій пронумерує цукерки, що залишилися, від 1 до 04 й аналогічним чином обиратиме та їстиме цукерки. В останній (03)-ий день залишиться лише одна цукерка, яку Сергій просто з’їсть.Пронумеруємо цукерки за їхніми смаковими якостями від 1 до N (1 – найбільш смачна, N – найменш смачна). Сергій хоче розкласти цукерки в ряд так, щоби в кожен з днів, до того як він почне їх їсти, на столі лежали найсмачніші цукерки (тобто, якщо в якийсь день на столі лежить n цукерок, то це мають бути n найсмачніших цукерок).

 

Допоможіть Сергію розкласти цукерки, щоби він залишився задоволений.

 

05

Технічні умови. Програма Sweetsчитає з клавіатури (стандартного введення) число N – кількість цукерок, гарантується що N – степінь двійки та 06. Програма виводить на екран N чисел, i-те з яких буде номером цукерки, що має лежати на i-ому місці. Якщо існує кілька оптимальних відповідей, виведіть будь-яку з них.

Приклад

 

Введення
4
Виведення
1 3 2 4

 

© LIKT 1998-2018