Обмін місцями рядків матриці

Задача Matrix07

Дано матрицю Аmn, цілі числа i та j. Необхідно поміняти місцями i-й та j-й  рядки  матриці А.

Технічні умови: Програма зчитує з клавіатури натуральні числа з першого рядка m, з другого - n, з третього - i, з четвертого - j (1≤m,n≤500, 1≤i,j≤m), потім з m наступних рядків по n розділених пропуском чисел - елементи матриці (цілі числа, що не перевищують 1000 за абсолютною величиною). Програма має вивести на екран шукану матрицю. Елементи матриці розділяються пропуском.

Приклади

Введення
3
4
2
3
1 2 -1 3
2 3 8 -6
0 6 4 5
Виведення
1 2 -1 3
0 6 4 5
2 3 8 -6

Введення
3
4
2
2
1 2 -1 3
2 3 8 -6
0 6 4 5
Виведення
1 2 -1 3
2 3 8 -6
0 6 4 5

Перевірте свій контрольний приклад

Введіть кількість рядків матриці m

Введіть кількість стовпчиків матриці n

Введіть номери рядків i,j, які треба поміняти місцями

Введіть матрицю A

Шукана матриця

© LIKT 1998-2018